Onder het wateroppervlak gaat een bijzondere wereld schuil waar je normaal gesproken niks van ziet. Je vindt er  vissen, koralen, scheepswrakken, planten, zeedieren en nog veel meer. Sportduiken is de ideale manier om die wonderlijke wereld te verkennen.

Bij aanvang van de duiksport is het dringend advies een duik medisch advies bij een duikerarts in te winnen. Met een ‘initiële duikkeuring’ wordt er een basisniveau vastgesteld over de duik medische geschiktheid. Ter verduidelijking: dit is niet wettelijk verplicht (maar een zwaarwegend, maar niet-bindend advies, afwijken van dit advies geschied geheel onder eigen verantwoording en risico).
Ben je eenmaal gekeurd en aan het duiken, dien je als duiker jaarlijks de online medische zelftest te doen om te toetsen of er een hernieuwd advies van een duikerarts nodig is. Deze test is bedoeld voor alle duikers die bij NOB Duikschool Octopus willen deelnemen aan de clubactiviteiten, trainingen of cursussen en is de minimumeis aan aspirant duikers die een introductieduik in het zwembad willen maken.
Onder water krijgt je lichaam namelijk te maken met heel andere aspecten (o.a. perslucht, waterdruk e.d.) dan op het land. Daardoor worden heel andere eisen aan het lichaam (en psyche) gesteld. Kleine medische kwalen of ziekten kunnen onder water tot grote problemen leiden.
Nieuwe duikers vullen deze test thuis of in het zwembad voordat ze de eerste keer deelnemen aan de activiteiten en overleggen deze aan hun instructeur / begeleider om te bepalen of er een advies van een duikerarts nodig is, of dat je kunt deelnemen. 

Vul zelf uw online zelftest in op www.medischecheckvoorduikers.nl en print hem uit en onderteken hem, waarna u hem afgeeft aan uw instructeur of instuurt aan de ledenadministratie, voor deelname aan onze verenigingsactiviteiten of cursussen.

Reanimatie

Het hebben van een reanimatie- en AED certificaat of equivalent is verplicht binnen de stichting. Ook deze cursussen verzorgen wij.
In de nieuwsbrief wordt hiervoor jaarlijks een oproep geplaatst, zodat je een refreshment training kunt doen.

Duikverzekering

Als je je aansluit bij NOB Duikschool Octopus, ben je via je NOB lidmaatschap automatisch goed verzekerd tegen ongevallen tijdens onderwatersportactiviteiten en aansprakelijkheid. De duikverzekering in het lidmaatschap geeft je een wereldwijde dekking tijdens alle onderwatersportactiviteiten, zo ben je dus in een keer goed verzekerd.

Klik op afbeelding voor meer info