Gedrags- omgang regelementen NOB Duikschool Octopus

Inleiding.

Het Kader van NOB Duikschool Octopus streeft een professionele werkwijze na en houden ze zich aan de Gedrags- en omgangsreglementen van NOB Duikschool Octopus en de NOB, zodat wij samen een prettige en veilige les- en clubomgeving realiseren. Onze instructeurs en begeleiders beschikken over een gedegen opleiding en een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).
Onze gedragscode beschrijft regels en aanbevelingen waaraan onze NOB-leden zich in hun onderwatersportpraktijk dienen houden, zodat ook zij een positieve bijdrage leveren aan de prettige en veilige clubomgeving.
Onze gedragscode fungeert als toetssteen voor het gedrag van NOB-kader én onze sporters in concrete situaties. Ze nodigen uit tot nadenken en discussiëren over het eigen gedrag en handelen om samen onze sportomgeving prettig en veilig te houden.

Deze gedragscode is onderdeel van de NOB-reglementen en is van toepassing op alle leden van NOB Duikschool Octopus.

AVG NOB Duikschool Octopus

Beste donateurs,
In het kader van de nieuwe privacy wetgeving (of eigenlijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)), die per 25 mei 2018 is in gegaan, zijn organisaties verplicht om personen te informeren wat zij met persoonsgegevens doen. NOB Duikschool Octopus beheert de volgende gegevens met de hieronder genoemde doelen.

Reacties op deze gedragscode en AVG kunnen worden gemeld aan het bestuur van NOB Duikschool Octopus via info@NOB-Duikschool-Octopus.nl . Zaken die tegen de gedragscode of AVG ingaan, kunnen gemeld worden aan de vertrouwenspersoon van NOB Duikschool Octopus info@NOB-Duikschool-Octopus.nl . De vertrouwenscontactpersoon leidt de klacht door naar de juiste plek en zorgt voor terugkoppeling van gegronde klachten binnen het bestuur.

Klik dan hiervoor de noodzakelijke toelichting: https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

Binnen NOB Duikschool Octopus is de de secretaris de vertrouwenspersoon, het eerste aanspreekpunt voor (dreigende) incidenten info@NOB-Duikschool-Octopus.nl.
Binnen de NOB is de Vertrouwenscontactpersoon (vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org) het eerste aanspreekpunt.
De vertrouwenspersoon of vertrouwenscontactpersoon verwijst door naar NOC*NSF vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties als dit gewenst is.